Hur söker man i arkivet?

(OBS detta sättet gäller inte för tillfället - se istället sökbeskrivning under fliken: Arkivbilder via karta)

Öppna FOTOARKIVET

Så här ser arkivet ut vid start. Mina bilder visas via en satellitkarta.
Zooma dej ner mot Sverige och in mot det område du vill undersöka
Använd musen eller pekplattan för att zooma och förflytta dej över kartan.

Här zoomar vi ner mot Västkusten..

...  ju närmre kartan desto fler fotosymboler dyker upp. När muspilen nuddar blå symboler (ikoner) poppar en miniatyrbild upp.

Via ett musklick på symbolen …

… så öppnas en större bild.
För muspilen över bilden så visas sökord och andra bilddata.
Ett klick på “View on Flickr page” i bildens nedre hörn..

.. så slussas du vidare till det webbaserade bildarkivet Flickr.
Där bilderna finns lagrade. Här konstskolan Gerlesborg nära Bovallstrand i Bohuslän.
Med ytterligare ett klick på bilden så visas fotot större inklusive fotodatum och bildnummer. 


INZOOMNING

Tänk på att samtliga flygfoton i ett område visas först vid ganska djup inzoomning. Speciellt om det är ett "fototätt" område. Maximalt 50 stycken blå ikoner kan visas samtidigt. 

Det händer att ikoner försvinner utan anledning.  Vet inte vad felet beror på. Men gör man en liten zoomförändring med mushjulet (eller i zoomskalan) – dvs zoomar lätt in och ut – så brukar ikonerna dyka upp igen.

Lägg märke till de små bilder som visas i vita menyn under “Photos”
Där visas miniatyrer av de ikoner/foton som syns på kartan. 

Vid förflyttning över kartan förändras innehållet i “Photos” – för att motsvara och visa de ikoner (foton)  som är tagna inom området på kartan. Här syns 4 st bilder.
Kartans inzoomningsgrad avgör vilka bilder som visas under “Photos”

Vill du undersöka ett större område måste du zooma dig ut.
Hela tiden förändras då ikonerna och innehållet i “Photos”.
Finns det många bilder inom ett område så visas inte alla bilder och ikoner.
Där finns bara plats för 50 st bilder samtidigt. I nedre kant står det: << Page 1/2 >>
Det betyder att det finns fler bilder - i detta fallet ytterligare en sida till med bilder.
Och att det bara är den första sidan bilder som visas.

Genom att klicka på “>>” visas resten av bilder. De som ligger på sidan 2.
Samtidigt uppdateras kartan för att visa dessa ikoner/bilder.
På kartan visas aldrig mer än 50 symboler samtidigt, oavsett hur många bilder som finns tagna inom kartans område.
Även om man kikar på hela Götaland, med alla mina bilder, så visas bara 50 st bildsymboler. Resten ligger gömda och kan bara nås genom att zooma sig närmare eller genom att bläddra fram nya bildsidor med pilarna. 

För att se alla foton på kartan krävs det därför att man zoomar in ganska mycket. Åtminstone om det finns många tagna bilder inom området. 

Kalkning med helikopter i Kynnefjäll

Kalkning med helikopter i Kynnefjäll

Tänk på att …
Bildsymboler visas på kartan på platsen i luften där bilden togs. Eftersom jag ofta flyger ganska långt ifrån motivet, kan ikonen/symbolen hamna långt ifrån det som visas i bild, speciellt foton som tagits från hög höjd.
Därför behöver man leta bilder en bit utanför motivet eller det område man är intresserad av.


ANVÄNDA SÖKORD

Det går även att hitta bilder via sökord. På så sätt kan man ringa in och utesluta oväsentliga bilder.
I menyn står “Tag”. Följ vidare ut till höger och klicka på Search.
Så dyker det upp en ruta för att skriva in sökord. Skriver man “kyrka” så visas enbart bilder med kyrkor. Inga andra bilder visas då oavsett hur långt in du zoomar på kartan.
Skriver du in “Strömstad” dyker bara bilder över Strömstad upp etc.

VIKTIGT: Numer fungerar bara denna typ av sökning om "perpixel.se" tas bort i översta Search/People. Dvs att den rutan/raden är tom.

Det går även att välja ut bilder som är “bättre” eller vackrare med hjälp av betygsifforna 3 eller 4.  Alla bilder i bildbanken är betygsatta med 2, 3 eller 4. Betyg jag själv tilldelat. De flesta bilder i bildbanken håller inte måttet att  användas i en turistbroschyr eller utställning. De har bara fått det lägsta, dvs 2 poäng. Men duger kanske ändå till att visa ett privat hus, underlag för en ombyggnad el dyl.  Vill du främst bara leta efter vackra bilder ska du skriva dit siffran 3 (som även visar 4:or)

Det är bara området som just visas på datorskärmen som söks av när man använder sökord.
Önskas t ex flygbilder över Strömstad så måste staden finnas med inom det område som visas på skärmen, annars hittas inga bilder. Som i exemplet ovan så blir det inga sökträffar på “Strömstad”  eftersom kartan bara visar Göteborg och södra Bohuslän.

…. Det är först när Strömstad finns med på skärmen som bilder från sökresultatet “Strömstad” visar sig..

Därför, vill man söka på ALLA av mig fotograferade kyrkor eller ALLA vackra bilder (med värdet 3 el 4), måste man först zooma ut så att hela mitt foto-område (Götaland) visas på skärmen, innan man skriver in sitt sökord, som kyrka, 3 el 4.

Vill man å andra sidan bara göra en begränsad sökning och enbart leta kyrkor på Kinnekulle bör man zooma in mot det området så man slipper få med alla andra kyrkor.


MÖJLIGA SÖKORD

De viktigaste sökorden är kvalitetsbetygen “3″ och “4″ som anger skönhetsvärde och i viss mån även hur allmängiltigt och intressant den är.
Privathus och vägar får t ex sällan mer än betyget “2″ och den siffran finns heller inte som sökord.
De allra flesta bilder i arkivet har fått betyget 2.

Bilder som har betyget “2″ är inte dåliga, men heller inte tip-topp.
Bilder med värdet “3″ är rent fotomässigt vackra, har bra ljus och komposition.
Bilder med värdet “4″ är både vackra och har något extra (“utställningsbilder”).

Av alla bilder är det bara drygt 10% som har betyget 3 och ca 1% med värdet “4″.
Genom att söka med siffran 4 får man upp mina ca 300 bästa bilder.
Vid sökning med siffran 3 visas även bilder med betyget 4. Dvs både de som har betyg 3 och 4.
Vid sökning med siffran 4 visas dock bara bilder med betyget 4.

ORTSNAMN
I varje bild finns uppgifter om var bilden är tagen. För små orter finns såväl namn på den lilla orten som närmaste större samhälle. I exemplet ovan, över Hjortens Udde vid Dalslands Vänerkust, finns både namnet på de närmaste orterna samt närmaste större samhället Mellerud.
Det går att använda ortsnamn vid sökning men i praktiken är det ofta lättare att söka bilder direkt via kartan eftersom det finns mycket osäkerhet kring vilka orter som ligger närmast och är knutna till varje bild.
 

Bottna-Bullaren_090805-6574-76Pan.jpg

Några andra viktiga sökord är “panorama”, “natur” och “SSS”.
Ordet “panorama” är en bred bild som visar en panorama-runtom-vy. Det är ofta ett helt samhälle i hög upplösning (många pixlar och hög kvalitet).

stenunungsund_060701-4335.jpg

Sökordet “natur” inkluderar något som har en speciell koppling till naturen. Det kan vara vacker natur - som en slingrande meandrande älv - men också fula sår i naturen, som kalhyggen.

LillaEdet_100125-6022.jpg

“SSS” är en gemensam förkortning för Sevärdhet, Säreget, Speciellt.
Något udda eller sevärt. Det kan vara en fornlämning, en turistfälla eller bara något som ser märkligt ut från luften.

Vanliga sökord:
De vanligaste sökorden för närvarande: 3, 4, natur, panorama, SSS, camping, skola, kyrka, industri, golfbana, vandrarhem, bro, idrottsplats, fornlämning, hamn.
Har även börjat använda sökordet “600m” för att ange översiktsbilder som är tagna från minst 600 meters höjd (över havet).

Det går inte att söka lika smart som i Google. Däremot går det att addera sökord, dvs att skriva in flera sökord samtidigt, med kommatecken emellan.
Vill du t ex se många “bra” och intressanta bilder skriv då: 3, natur, SSS

I adressraden överst i webläsaren visas många siffror. De anger position och inzoomningsgrad. Genom att kopiera och maila denna adressrad kan man enkelt presentera en plats och mina bilder på kartan för någon annan.
 

Att tänka på:
Det spelar ingen roll om stora eller små bokstäver används vid sökning.

Bilderna i arkivet är bara snabbt färgjusterade. Vid beställning lägger jag ner mer möda på att finfixa och göra bilder mer tilltalande.

I fotoarkivet finns bara ca 30% av mina flygfoton. Hittar du en bild som är nära den du önskar så finns en chans att jag har tagit en som passar bättre. Kolla gärna med mej.

Det går även att söka dessa bilder på i Flickr - där bilderna i själva verket ligger lagrade – men det är inte lika smidigt.

Bilderna ligger där även samlade i mappar efter områden och flygfototillfällen.